තෙරියුම් කෝකිලා අතිශය සුන්දර විය…

Standard

therium kokila

තෙරියුම් කෝකිලා විදීමේ හැන්දැව අතිශය සුන්දර විය
ලියන්නට හෝ කියන්නට කිසිවක් ඉතිරිනොකරම
හිතට කා වැදී ඇත .තව තත්පරයක් හෝ සදැව දිගු වූවානම්
හොද යැයි හිත කීවාය , සුබ පැතුම් හදවතින්ම ලොකු තාත්තේ .

ඕමන්තේ කඩුල්ල ලග
පිච්ච වැලකි මල් පිපිච්ච
මහත්වරුනි ,මල් නෙලන්න
ගිනි අවි බිම තබා එන්න
මේ පිපෙන්නේ මව් කිරි දැයි
ටිකක් නැවතිලා හිතන්න

(කපිල ම් ගමගේ )

සහෝදර බෝ ගස
************
මේ විසල් බෝ ගස
සඟවන කරුණු බෝමැයි
තවමත් එදා මතකය
නොමකා තබා ගත්තැයි

මළවුන් අතර බෝ වී
සැඟවී නැගී සිටියෙමි
බැතිමතුන් නොමැතිවී
පිදුම් කිසිවක් නොලබමි

බොරැල්ලේ ක්‍රෙමටොරියම
බෑ කියද්දී කෑ ගසා
අවි දැරූ අත් සියක් එක්වී
මනෝ රථයම අලු කළා

අමතකව ගිය මතක සවලින්
ඉවත ලූ සුන්බුන් ගොඩක්
වසාගෙන මතුවුණා මව්වත්
සෙනෙහෙ අරගෙන බෝ රුකක්

සියක් අත් මුල් සේ දුවා
තුරුලු කර රකිනෙමි තවත්
උතුම් පැතුමන් පණ නගා
මතුවෙනා දිනයක් නැතත්

හැමදාම වැසි වැටෙන කාලෙට
පොළොව යට සුසුමක් නැඟෙයි
කවුරු හෝ දන්නා හඳුනන
කෙනෙක් එනතුරු මඟ බලයි

දශක දෙකකට වැඩි කලක්
වැඩුණු මුත් නෑ කවුරුවත්
එකම එක පහනක් අරන් ආ
කෙනෙක් නෑ ඉල්මහ වුණත්

***කපිල එම්. ගමගේ***

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s